Text Size

ชีวิตการทำงานกับ GC

ประวิชญา หรรษกุล
ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
ผ่านมา 12 ปีแล้ว กับการทำงานที่ GC แต่ยังรู้สึกว่ามีอะไรให้คิด ให้ฝัน และสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมีหลายครั้งที่เราถูกท้าทายจากโจทย์ยากของธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่ด้วยการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็สามารถผ่านมาได้ นี่แหละที่ทำให้การทำงานของดิฉันมีรสชาติที่กลมกล่อม
อรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์
ผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท 
 
จากวันแรกที่ได้เข้าสัมภาษณ์กับผู้บริหาร ในบริษัทเล็กๆ แบบ Home office ตื่นเต้นพอควร แต่รู้สึกดีที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพนักงาน เมื่อได้รับโอกาสทำงาน เมื่อ 1 กันยายน 2544 เริ่มจากพนักงานประสานงานฝ่ายขาย เมื่อองค์กรเติบโต และเมื่อเราได้รับโอกาสในการเติบโต สิ่งที่ทำได้คือ “ทำงานให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ ด้วยความรัก และศรัทธาที่มีต่อองค์กรและผู้บริหาร” เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรต่อไป
ศิริลักษณ์ สิงหนุวัฒนะ
หัวหน้างานธุรการ
 
เริ่มทำงานที่ GC ตั้งแต่ปี 2541 ผ่านมาหลายสิบปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมาย หลายคนถามว่าทำไมถึงอยู่ที่นี้ได้นาน จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลย นอกจากความรู้สึกว่ามาทำงานเหมือนอยู่บ้าน นั่นคือ ในบ้านมีหัวหน้าครอบครัวที่ดี “ผู้บริหาร” มีพี่น้องที่ดี “เพื่อนร่วมงาน” แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตการทำงานมีความสุขและสนุกกับการทำงานอย่างเต็มที่แล้ว
ณัฐ จันทรักษา
หัวหน้าผู้แทนขายและเทคนิค
 
ผมทำงานที่ GC เป็นที่แรก ตั้งแต่ปี 2553 เวลาอยู่ที่ทำงานผมมีความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่อยู่บ้าน ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าที่นี่ให้ความอบอุ่นเหมือนเราทำงานด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง รวมถึงผู้บริหารก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ มีคำปรึกษาดีๆ ให้เสมอ พูดคุยกันเหมือนพี่น้องและคุยกันได้ทุกๆ เรื่อง เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันหาทางออก เพราะเหตุนี้ผมคิดว่า GC มีศักยภาพที่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น

GC มีบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งเติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Y ซึ่งพนักงานเหล่านี้เป็นกลไกหลักของบริษัทฯ และยังมีอายุงานอีกยาวนานที่จะผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน GC มีนโยบายในการจัดหาคนที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน (Put the Right Man on the Right Job) โดยจะจัดหาพนักงานที่มีความรู้โดยตรงในสายงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ที่พยายามให้บริการ Value added services พร้อมทั้งส่งเสริมนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมภายในและสนับสนุนให้พนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู้จากภายนอกอยู่เสมอ มีการส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมกับซัพพลายเออร์ที่ต่างประเทศ และซัพพลายเออร์เดินทางมาให้ความรู้ถึงบริษัทฯ ทำให้พนักงานมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ และบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ GC แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ

สวัสดิการบริษัทฯ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • ลาวันเกิด
 • ลาเยี่ยมคลอด
 • โบนัส
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ท่องเที่ยว
 • ฝึกอบรมและพัฒนา
Member Happiness

GC เชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อองค์กร การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้พนักงานรู้สึกมาทำงานเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง มีความสุขในการทำงาน และมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถได้เต็มที่ สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานผลงานก็จะออกมาดีและทำให้พนักงานมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement)